Privacyverklaring Nicotinee

Uw persoonsgegevens

Het burgerinitiatief Nicotinee is een initiatief van ConsumentenClaim, Stichting Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl en Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het indienen van het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Hierbij gaat het om uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en uw e-mailadres. De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven en de Tweede Kamer krijgen inzage in de lijst van ondertekenaars, dit om het initiatief te kunnen controleren.  

Gegevens 

Uw gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van ConsumentenClaim. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen uw gegevens na behandeling van het burgerinitiatief in de Tweede Kamer, dan wel wanneer er op een andere wijze eerder afronding ontstaat ten aanzien van dit initiatief. Uw gegevens worden niet op de website(s) van de initiatiefnemers getoond.

Beveiliging gegevens

ConsumentenClaim neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij ConsumentenClaim. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-5810555 of een e-mail sturen naar vragen@consumentenclaim.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van tracking ofwel marketing cookies. Voor een goede werking van deze website maken we enkel waar nodig gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies.

 

Nicotinee is een
initiatief van: