Deel dit initiatief met anderen

Amsterdam, 8 mei 2024: Het burgerinitiatief Nicotinee is de grens van 40.000 handtekeningen ruim gepasseerd. Die handtekeningen zijn nodig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het initiatief richt zich op het beschermen van jongeren tegen nicotinehoudende producten, zoals sigaretten en vapes. De initiatiefnemers Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, Longartsenvereniging NVALT, Internistenvereniging NIV en ConsumentenClaim gaan het burgerinitiatief nu aanbieden aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. 


Met het burgerinitiatief Nicotinee willen de organisaties dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat. Daarmee ontstaat in de toekomst een nicotinevrije generatie. Om jongeren nu reeds te beschermen tegen een vroegtijdige verslaving aan roken en vapen, pleit Nicotinee tevens per direct voor een nieuw apart op te richten toezichthouder, eventueel onder auspiciën van de NVWA. De organisaties zijn van mening dat dit nodig is omdat een aanzienlijk percentage kinderen ver onder de 18 jaar al vapet en rookt, mede veroorzaakt door tekortschieten van de handhaving van de leeftijdsgrens, het smaakjesverbod en het onlineverkoop-verbod.

Onder de ondertekenaars van het initiatief bevinden zich niet alleen bezorgde ouders en burgers maar ook veel ziekenhuizen, specialistenorganisaties en de Consumentenbond. 

Nicotinevrije toekomst 

Wanda de Kanter, longarts, voorzitter van Rookpreventie Jeugd en oprichter van Nicotinee: ‘Ik ben ontzettend trots en blij dat we de grens van 40.000 handtekeningen zijn gepasseerd. Ik dank alle ondertekenaars en ondersteuners voor hun vertrouwen. Ook de recente campagnes van #artsenslaanalarm en #vapenjouwkeuze hebben enorm bijgedragen. We gaan ons initiatief aan de Tweede Kamer voorleggen. Het is nu aan onze volksvertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat we niet achter de feiten blijven aanlopen zoals nu met e-sigaretten gebeurt’. 

Toezicht noodzakelijk

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim en mede-initiatiefnemer van Nicotinee:‘Het is de hoogste tijd dat we onze kinderen beschermen tegen de kwalijke gevolgen van nicotinehoudende producten. Daarvoor moeten we de wetgeving aanpassen en het toezicht verscherpen. Ontwikkelingen in het buitenland laten zien dat het kan. Alle reden om niet langer te wachten en ook in Nederland tot actie over te gaan’.

Inmiddels zijn er in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Maleisië wetsvoorstellen voor een rookvrije generatie besproken of doorgevoerd.  

Het ondersteunen van Nicotinee kan nog steeds via www.nicotinee.nl