Deel dit initiatief met anderen

Het burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor een nicotinevrije generatie, is vanmiddag officieel aangeboden aan de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. De initiatiefnemers Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, longartsenvereniging NVALT, internistenvereniging NIV en ConsumentenClaim overhandigden meer dan 44.000 handtekeningen ter ondersteuning van het voorstel. Na inhoudelijke en procedurele beoordeling kan het voorstel op de agenda van de Tweede Kamer worden gebracht. 

Met het burgerinitiatief Nicotinee willen de organisaties dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat. Daarmee ontstaat in de toekomst een nicotinevrije generatie. Om jongeren nu reeds te beschermen tegen een vroegtijdige verslaving aan roken en vapen, pleit Nicotinee tevens voor een per direct op te richten aparte toezichthouder gericht op bescherming van kinderen, al dan niet onder te brengen bij de NVWA. De organisaties zijn van mening dat dit nodig is omdat een aanzienlijk percentage kinderen ver onder de 18 jaar al vapet en rookt, mede veroorzaakt door tekortschieten van de handhaving van de leeftijdsgrens, het smaakjesverbod en het onlineverkoop-verbod.

De ondertekening van het burgerinitiatief nam begin mei een vlucht nadat media berichtten over nieuw Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in Tobacco Control, waaruit blijkt dat bij gebruik van e-sigaretten (vapes) giftige metalen als lood, uranium en cadmium vrijkomen. Deze stoffen, aangetroffen in de urine van jonge vapers, zijn net als andere stoffen in e-sigaretdamp, schadelijk voor het jonge, zich ontwikkelende brein. Onder de ondertekenaars van het initiatief bevinden zich bezorgde ouders, leraren en artsen. Veel ziekenhuizen, specialistenorganisaties en de Consumentenbond ondersteunen het initiatief ook.