Zeg nee tegen nicotine!

Voor een nicotinevrije generatie

Burgerinitiatief Nicotinee ontvankelijk verklaard

Het burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor een nicotinevrije generatie, is ontvankelijk verklaard. De Tweede Kamer heeft op 4 juli jl. ingestemd met het verslag van de Commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Hiermee voldoet het burgerinitiatief aan alle procedurele en inhoudelijke eisen. Nicotinee komt nu in een volgende fase en wordt ter behandeling op de agenda gezet van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. Lees hier verder

 

Jongeren raken tegen hun wil verslaafd. Dat moet stoppen!

Door nicotine raken jongeren tegen hun wil verslaafd. De meesten komen er vervolgens nooit meer vanaf. Dat moet stoppen. Met het burgerinitiatief willen we bereiken dat jongeren niet meer worden verleid om te beginnen met vapen of roken. Wij willen een nicotinevrije generatie.

Hoe werkt het?
We willen dat de verkoop van alle nicotinehoudende producten wordt gekoppeld aan het geboortejaar. Ben je geboren op of na 1 januari 2012? Dan mogen er aan jou geen nicotinehoudende producten meer worden verkocht. Die maatregel gaat effect sorteren vanaf 2030 als kinderen die in 2012 zijn geboren 18 jaar worden. Vanaf dat moment gaat elk jaar de leeftijdsgrens van het verkoopverbod met 1 jaar omhoog en ontstaat er een nicotinevrije generatie.

Toezicht noodzakelijk
Om te voorkomen dat zowel de huidige als de toekomstige generatie jongeren alsnog vroegtijdig verslaafd raakt aan nicotine, willen we ook dat veel zwaarder op het huidige en voorgestelde verkoopverbod wordt gecontroleerd. We pleiten daarom voor een aparte, nieuw op te richten toezichthouder, die zich specifiek op de bescherming van jongeren richt.

Nicotinee is een

initiatief van:

Burgerinitiatief Nicotinee ontvankelijk verklaard

Amsterdam, 8 juli 2024 - Het burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor een nicotinevrije generatie, is ontvankelijk verklaard. De Tweede Kamer heeft op 4 juli jl. ingestemd met het verslag van de Commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Hiermee voldoet...

Burgerinitiatief Nicotinee aangeboden aan Tweede Kamer

Het burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor een nicotinevrije generatie, is vanmiddag officieel aangeboden aan de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. De initiatiefnemers Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, longartsenvereniging...

Ruim 40.000 handtekeningen voor een nicotinevrije generatie

Amsterdam, 8 mei 2024: Het burgerinitiatief Nicotinee is de grens van 40.000 handtekeningen ruim gepasseerd. Die handtekeningen zijn nodig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het initiatief richt zich op het beschermen van jongeren tegen...

Een brief aan de tweede kamer

Kinderen komen nog te vaak en te makkelijk in contact met tabak en vapes. Daarom schreven organisaties voor een Rookvrije Generatie een brief naar de Tweede Kamer, informateur Plasterk. De organisaties leggen een aantal maatregelen voor die bijdragen aan een nicotine...

Oproep aan nieuwe Tweede Kamer voor een Rookvrije Generatie

Deze week start de campagne van Rookpreventie Jeugd, waarin alle leden van de nieuwe Tweede Kamer worden opgeroepen om een Rookvrije Generatie in het regeerakkoord op te nemen.  Op 40 abri’s rond de Tweede Kamer in Den Haag zal een poster te zien zijn rondom de...

Gratis vapen lespakket voor scholen

Scholieren worden dagelijks geconfronteerd met de verleiding van vapen. Het lijkt voor sommigen onschuldig, maar alles wijst erop dat vapen net zo schadelijk is als roken en zelfs nóg verslavender. Met het gratis lespakket 'Vapen #jouwkeuze' kunnen leerlingen bewust...

In gesprek met Wanda de Kanter, voorzitter Rookpreventie Jeugd

‘'We willen een wet op een nicotinevrije generatie per 2030’'Wanda de Kanter was ruim 30 jaar als longarts werkzaam in onder meer het VU Ziekenhuis Amsterdam, het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. In 2009 richtte zij in...

Wat is snus?

Snus, nicotinezakjes of zuigtabak is een soort tabak in een licht vochtige poedervorm, gemaakt van gestoomde tabak, die vervolgens gemalen wordt en vermengd met zout, natriumcarbonaat en aroma's. Snus wordt voornamelijk geproduceerd en geconsumeerd...

Burgerinitiatief ‘Nicotinee’ van start

Vier organisaties starten ‘Nicotinee’, een burgerinitiatief voor een nicotinevrije generatie. ConsumentenClaim, Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose willen dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor...
Tabak test

Test hier je kennis over vapen en roken

1 / 10

Hoeveel mensen sterven in Nederland per jaar aan de gevolgen van tabak?

2 / 10

Hoeveel % van alle overlijdensgevallen door kanker in Nederland is het gevolg van tabak?

3 / 10

Hoeveel verschillende stoffen zitten er in tabak?

4 / 10

Hoeveel procent van kinderen die 1 sigaret roken, raakt verslaafd en wordt een dagelijkse roker?

5 / 10

Hoeveel rokers overlijden aan het roken?

6 / 10

E-sigaretten zitten vol met smaakjes en die smaakjes worden binnenkort verboden

7 / 10

Officieel mag de overheid de tabaksindustrie niet ontmoeten als het over beleid gaat

8 / 10

Er zijn in 2022 meer kinderen gaan roken door..

9 / 10

Als je gaat stoppen zonder begeleiding, lukt dit

10 / 10

De World Vapers Alliance zijn:

Je score is

De gemiddelde score is 51%

0%

Steun ons en onderteken het burgerinitiatief!

De tekst van het burgerinitiatief lees je hieronder. Voor een geldige ondertekening zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres en geboortedatum. Verder is vereist dat je 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. Kijk hier voor meer informatie. 

Burgerinitiatief: Nicotinevrije generatie

Dit burgerinitiatief bestaat uit twee delen: een verkoopverbod gekoppeld aan het geboortejaar en een nieuw op te richten toezichthouder. Deze twee onderdelen zullen gezamenlijk of apart van elkaar als burgerinitiatief worden ingediend.

Wij

 • ConsumentenClaim;
 • Stichting Rookpreventie Jeugd;
 • Gezondheidskloof.nl;
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose;
 • Internistenvereniging NIV;

constateren

 • Dat (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten verslavende en schadelijke stoffen bevatten;
 • Dat (synthetische) nicotine zeer verslavend is en ervoor zorgt dat rokers al na het roken van één sigaret verslaafd kunnen raken;
 • Dat de introductie van e-sigaretten of vapers een slimme marketingtruc is van de nicotine-industrie om de bestaande wet- en regelgeving te omzeilen en eraan bijdraagt dat jeugdigen worden aangezet tot roken;
 • Dat jeugdige rokers onder de 18 jaar, zowel fysiek als online, eenvoudig e-sigaretten of vapers kunnen kopen en dat het toezicht op het verbod op de verkoop van e-sigaretten en vapers aan jeugdigen onder de 18 jaar ernstig tekortschiet;
 • Dat roken ernstige schade toebrengt aan de gezondheid en het welzijn van rokers én meerokers, maar dat ook e-sigaretten en andere alternatieve rookwaren schadelijke en kankerverwekkende stoffen bevatten waarvan het langetermijneffect nog onduidelijk is;
 • Dat veel rokers wel willen stoppen met roken, maar geen weerstand kunnen bieden aan het verslavende effect van nicotine en daardoor niet van het roken afkomen;
 • Dat de grootste kans om in onze samenleving van het roken en vapen af te komen bestaat uit het voorkomen dat jeugdigen beginnen met roken of vapen;
 • Dat er een brede steun in de samenleving is om gezamenlijk toe te werken naar een rookvrije en dus een nicotinevrije generatie;
 • Dat de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord op dit moment ontoereikend zijn en dat er zelfs sprake is van een toename van het aantal jeugdige rokers;

en verzoeken

 • De verkoop van alle nicotinehoudende producten aan consumenten geboren na 1-1-2012 te verbieden. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2030 de leeftijdsgrens voor verkoop van nicotinehoudende producten elk jaar met één jaar omhooggaat, waarmee de eerste nicotinevrije generatie wordt bereikt;
 • Zo snel mogelijk een nieuwe toezichthouder in het leven te roepen die zich specifiek richt op de naleving van het verbod om nicotinehoudende producten te verkopen aan consumenten onder de 18 jaar en vanaf 2030 aan consumenten geboren na 1-1-2012. Het toezicht dient zich zowel te richten op fysieke verkoop als op online verkoop;
 • Hiervoor wettelijke maatregelen in te voeren en de Tabaks- en rookwarenwet aan te passen;

  Veelgestelde vragen

Waarom is dit burgerinitiatief nodig?

Met dit burgerinitiatief kunnen we ervoor zorgen dat ons voorstel in de Tweede Kamer wordt besproken. Dat is nodig, omdat het huidige beleid en met name het toezicht ernstig te kort schiet. In plaats van een afname is er juist sprake van een toename van het  aantal rokende en vapende jongeren. Er zijn daarom verdergaande maatregelen nodig om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken. Dat willen we bereiken door verscherpt toezicht en het geleidelijk verhogen van de leeftijdsgrens.

Waarom gaat dit initiatief pas in 2030 in?

Voordat de leeftijdsverhoging kan worden ingevoerd zijn er ook andere maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn al voor een deel afgesproken in het Preventieakkoord. Het gaat om accijnsverhogingen en het terugbrengen van het aantal (online) verkooppunten. Met deze maatregelen, die de komende jaren worden doorgevoerd, zal het aantal jonge rokers en vapers worden teruggedrongen, waardoor de overgang in 2030 makkelijker wordt. Ook geeft het de detailhandel en de maatschappij de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels.

Waarom geldt het initiatief ook voor e-sigaretten?

Hiermee voorkomen we dat jongeren verslaafd raken. E-sigaretten/vapes bevatten nicotine en zijn op dit moment in vele soorten smaakjes te koop die juist kinderen aantrekken. Kinderen die e-sigaretten vapen hebben meer klachten. Die klachten gaan  van minder kunnen concentreren, een  slechter geheugen, vaker angst en paniekstoornissen, chronische longklachten tot bij chronisch gebruik hart- en ritmestoornissen. Een serieus effect is dat kinderen die e-sigaretten roken 3x meer kans hebben om over te stappen op sigaretten. Een tegenargument, dat e-sigaretten helpen bij stoppen met roken, is maar beperkt waar. Dat lukt slechts minder dan 10%. Veelal is er sprake van dual use: binnen elektronisch, buiten sigaretten, waardoor er geen gezondheidsvoordelen zijn. Bij een medische indicatie moeten e-sigaretten door een arts voorgeschreven kunnen worden.

Wat gebeurt er in andere landen?

In Australië, Nieuw Zeeland, Denemarken, Singapore en Maleisië worden al soortgelijke wetsvoorstellen besproken of doorgevoerd. Ook daar is gekozen voor het jaar 2030 al startdatum. Deze landen zijn overigens al verder gevorderd in het wetgevingsproces. We kunnen daarom van hen leren. Ook is er inmiddels vanuit Spanje een Europees burgerinitiatief gestart dat een vergelijkbaar doel nastreeft als ons burgerinitiatief.

Waarom moet ik mijn adres en geboortedatum invullen?

Dit is een vereiste voor een geldige ondertekening van het burgerinitiaitef. Kijk voor meer informatie over burgerinitiatieven op de website van de Tweede Kamer.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Je ontvangt van ons géén nieuwsbrieven. Via nieuwsberichten op onze website nicotinee.nl kun je de voortgang volgen. Zodra het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden en/of in de Tweede Kamer wordt besproken, ontvang je van ons een informatieve email.

Zijn mijn gegevens na ondertekening openbaar?

Nee, jouw gegevens worden niet op de website getoond of openbaar gemaakt. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het indienen van het burgerinitiatief aan de ‘Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven’ van de Tweede Kamer. Zij hebben jouw gegevens nodig om steekproefsgewijs te controleren of er voldoende ondertekenaars zijn. Kijk hier voor meer informatie.

 Nicotinee wordt mede gesteund door:

                                             

                         

Heb je vraag over ons initiatief?

Heb je een vraag over het burgerinitiatief? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-5810555 of een e-mail sturen naar vragen@consumentenclaim.nl. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Voor journalisten

Ben je van de pers en heb je vragen over het burgerinitiatief? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie op telefoonnummer 06-43110944 of je kunt e-mailen naar pers@consumentenclaim.nl.

Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor persvragen en niet voor consumentenvragen.

Deel dit initiatief met anderen